Tuenti är nu tillgängligt för Firefox OS

Endast 5% av tonåringarna använder en smartphone för att ringa

Endast 5% av tonåringarna använder en smartphone för att ringa